Affiliate Marketing

Hướng dẫn chọn chiến dịch của Civi – Mạng tiếp thị liên kết tại Việt Nam

Civi.vn là một Affiliate Network của chính Việt Nam chúng ta. Nơi đóng vai trò trung gian kết nối các Affiliates (người làm tiếp thị liên kết) với các Advertiser (nhà quảng cáo những người sở hữu sản phẩm). HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DASHBOARD CỦA CIVI & CHỌN CHIẾN DỊCH – …

Read More »