Kỹ năng quản lý – điều hành

September, 2018

  • 19 September

    Mô hình quản lý thời gian

    Mô hình quản lý thời gian sẽ giúp bạn thành công như thế nào? Việc thành lập mô hình quản lý thời gian rất đơn giản nhưng hiệu quả, tuy nhiên để thực hiện được đòi hỏi bạn phải thực hiện một cách triệt để và nghiêm túc để đi đến thành công. Mô …

August, 2018